drs. J.C. Blankert (voorzitter VNO-NCW) en J.M.M. Elbers

Als gevolg van een fusie tussen de Ichtus Hogeschool Rotterdam en de Christelijke Hogeschool Rijn-Delfland te Den Haag zijn benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht, respectievelijk voorzitter van het college van bestuur van de nieuwe Ichtus Hogeschool drs. J.C. Blankert (voorzitter VNO-NCW) en J.M.M. Elbers.