Bakker stelt zich niet herkiesbaar

AMSTERDAM, 2 SEPT. De Amsterdamse wethouder E. Bakker (D66) stelt zich niet meer verkiesbaar. Bakker heeft er bijna twee collegeperiodes opzitten en heeft geen zin in 'meer van hetzelfde'. Bakker is onder meer wethouder van Verkeer en van Cultuur en verantwoordelijk voor de Noord-Zuidlijn. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen was hij lijsttrekker.