Wageningen bezuinigt op eco-landbouw

ROTTERDAM, 1 SEPT. De Landbouwuniversiteit Wageningen gaat bezuinigen op het onderwijs in ecologische landbouw, terwijl de belangstelling onder studenten voor het vakgebied juist sterk groeit.

In nog geheime bezuinigingsplannen die woensdag definitief moeten worden, is sprake van forse inkrimping van de vakgroepen ecologische landbouw, akkerbouw en tuinbouw.

“De ongerustheid onder studenten is groot”, zegt S. Tuinder, oud-studente en werkzaam bij groothandel in biologisch-dynamische groente Odin. “De belangstelling voor ecologische landbouw groeit snel. Bij studenten, maar ook bij lokale overheden en de overheid. Alleen niet bij de universiteit. Natuurlijke landbouw is voor de bestuurders kennelijk een aflopende zaak in Nederland. Wat in Wageningen overblijft is voornamelijk onderzoek waar de 'derde geldstroom' van bedrijven veel oplevert, zoals levensmiddelentechnologie en biotechnologie.”

De bedreigde vakgroep ecologische landbouw is een van de weinige vakgroepen binnen de universiteit die zich niet richt op een deelgebied, maar juist kijkt naar de wisselwerking tussen gewas, vee en bodem.

Rector magnificus C.M. Karssen van de landbouwuniversiteit ontkent dat vakgroep gaat verdwijnen. “Het is absoluut niet de bedoeling om de ecologische, holistische benadering van landbouw de nek om te draaien.” Er komt wel een reorganisatie na een rapport van een externe visitatiecommissie. “Die gaf een nogal zwaar oordeel over de kwaliteit van het onderwijs. Dat moet je als bestuur serieus nemen”, zegt Karssen. Het verdwijnen van arbeidsplaatsen is volgens de rector een restant van een bezuinigingsoperatie uit 1994.

Volgens voormalig bijzonder hoogleraar J.D. van Mansvelt bestaat er binnen de universiteit al langer weerstand tegen ecologische landbouw, een vakgebied dat sinds 1981 bestaat. “De ideologie gaat uit van onderzoek naar deelgebieden, niet naar het geheel. Andere vakgroepen houden vol dat ze onderzoek naar ecologische landbouw best zelf kunnen uitvoeren. Maar zij concentreren zich op glazen flessen en proefvelden, niet op de praktijk. Bij andere vakgroepen is er zelden echt belangstelling voor natuurlijke landbouw.”

Een voorbeeld is een onderzoek van een student zoölogie naar loslopende varkens, die in gezinsverband opgroeien en daardoor waarschijnlijk gezonder zijn. Daar was EG-subsidie voor. “Maar dat geld is teruggestuurd naar Brussel”, zegt Van Mansvelt. “Binnen die vakgroep bestond er pure afkeer van het idee dat varkens los kunnen rondlopen. Die horen netjes in hokken.”