Vox Neerlandica

Neerlandica I. NM Classics, 92064

Romantiek. NM Classics, 92094

Het is dat België nog niet bestond, anders zou de cd Vox Neerlandica I van NM Classics niet die naam hebben gehad, en daarmee niet hebben gepast binnen het repertoire van NM Classics. Van alle componisten die hier door het Nederlands Kamerkoor zijn verzameld, werden alleen Cornelis Schuyt (Leiden) en Jan Pietersz. Sweelinck (Deventer) met zekerheid geboren binnen de grenzen van het huidige Nederland. Van Jacob Obrecht werd altijd gezegd dat hij uit Bergen op Zoom kwam, maar dirigent Paul van Nevel (die op deze cd het Nederlands Kamerkoor leidt) meent gegronde redenen te hebben om Dendermonde als zijn geboorteplaats aan te wijzen.

De muziekwetenschap heeft nu eenmaal altijd van 'Nederlanders' heeft gesproken - iets dat overigens de laatste jaren geleidelijk verandert - en dus is de titel toch gerechtvaardigd. Een kniesoor die er een probleem van maakt. Want het is in de eerste plaats prachtige muziek, die het Kamerkoor en Van Nevel bij elkaar hebben gebracht. Het aardigste van deze cd is de chronologische volgorde die strikt is gehandhaafd. Eerst klinkt een Gloria van de Luikse componist Johannes Ciconia (eind veertiende eeuw), daarna gaat het via ondermeer Des Prez, De la Rue, De Rore en Lassus, naar Sweelinck (begin zeventiende eeuw). De luisteraar krijgt daardoor een mooi beeld van de ontwikkeling die de harmonieleer in ruim twee eeuwen heeft doorgemaakt. Van de eenvoud, maar vaak ook verrassende grilligheid uit het begin, tot de gecontroleerde muzikale architectuur aan het eind. Vooral daaraan is in de uitvoering aandacht besteed, zo lijkt het. Het Nederlands Kamerkoor blijft wat timide en de hoogste stemmen missen de glinstering die veel Engelse koren hun bijzondere karakter geeft. Maar misschien is juist dat wel typisch Nederlands.

NM Classics bracht ook een cd uit met (delen van) werken van romantische Nederlandse componisten, een selectie van eerder verschenen cd's. Van Bree, De Lange, Wilms - geen namen die vaak op de Nederlandse concertprogramma's voorkomen. Ten onrechte, zo blijkt.

    • Paul Luttikhuis