Schilders bereid veiliger te werken

ROTTERDAM, 1 SEPT. De Nederlandse werkgevers in het schildersbedrijf zien goede mogelijkheden om binnen een half jaar afspraken te maken over beperking van het gevaar van oplosmiddelen in verven. Bij voorkeur zouden de werkgevers daarbij een komende EU-richtlijn als leidraad kiezen.

Dat is de reactie van de FOSAG (ondernemers in schilders- en glaszetbedrijf) op de brief die staatssecretaris De Grave vorig week naar de Tweede Kamer stuurde.

De Grave stelde een wettelijke verplichting in het vooruitzicht als schilders en tapijt- en parketleggers niet zelf binnen een half jaar met goede afspraken komen. Het streven is de verwerkers van verven en lijmen minder bloot te stellen aan inademing van de organische oplosmiddelen als thinner, terpentine, tolueen, aceton en wasbenzine. Dat kan op den duur leiden tot het zogenoemde Organisch Psycho Syndroom (OPS), een aantasting van het centrale zenuwstelsel die zich uit in moeheid, vergeetachtigheid, concentratieverlies, hoofdpijn en zelfs dementie. In Nederland lijden ongeveer 2.500 mensen aan OPS.

De brief van De Grave is een uitwerking van een verdeeld SER-advies. Werknemers en Kroonleden in de raad spraken zich uit voor wettelijke maatregelen, de werkgevers zien liever vrijwillige afspraken. “Wij hebben in de afgelopen jaren al veel gedaan aan de bestrijding van het probleem,” aldus mr. W.A. van Malenstein van de FOSAG. “Er zijn keuringen gekomen en er zijn duidelijke indicaties en onderzoekprotocollen opgesteld om OPS snel te kunnen herkennen. Wij hebben het OPS-syndroom ook al in een vroeg stadium als een reëel gevaar erkend. Vooral voor binnen-verven zijn op grote schaal oplosmiddelarme verven beschikbaar gekomen. Met de ultimatieve toon van de brief zijn we niet erg gelukkig.”

Garages, autospuiterijen en grafische bedrijven, waar de blootstelling aan organische oplosmiddelen ook vaak hoog is, krijgen nog geen maatregelen opgelegd. Dat komt pas als is onderzocht hoe daar de technische mogelijkheden precies zijn.

Producten met weinig of geen oplosmiddelen zijn relatief duur. De Grave schat dat het vervangen van oplosmiddelen bedrijven het eerste jaar twee procent extra kost; daarna zullen ze 0,7 procent meer kwijt zijn.

De staatssecretaris zal de Gezondheidsraad vragen advies uit te brengen over normen voor piekbelasting op de werkplek. Uit onderzoek van TNO is gebleken dat er jaarlijks 30 tot 300 nieuwe OPS-patiënten bijkomen als geen extra maatregelen worden getroffen.