Moskou 650 jaar

Foto: Moskou viert deze maand zijn 850-jarig bestaan, maar de Russische hoofdstad tracht tegelijk zijn jongste geschiedenis snel achter zich te laten.

Bouwactiviteiten op allerlei plaatsen in de stad getuigen van een nieuw economisch elan. De rijen betonnen flatgebouwen, inclusief rode ster, blijven niettemin zeer zichtbare getuigen van de voorbije communistische decennia. (Foto AP)