EZ verbiedt koppelverkoop

DEN HAAG, 1 SEPT. Minister Wijers (Economische Zaken) wil de koppelverkoop van zakelijke rubrieksadvertenties door Dagblad De Stem en het Brabants Nieuwsblad verbieden. Ook wil hij een tariefsverhoging voor adverteren in De Stem ongedaan maken.

Sinds vorig jaar mei zijn zakelijke adverteerders verplicht om bij het adverteren in De Stem ook een advertentie in het Brabants Nieuwsblad te plaatsen. Tegelijkertijd voerde de Uitgeversmaatschappij Zuidwest-Nederland een tariefsverhoging van 37 procent in.

Aanleiding voor het verbod is een klacht van Mekka Oosterse Tapijten uit Breda. Dat tekende protest tegen de gang van zaken aan op grond van de Wet economische mededinging.

Wijers stelt vast dat De Stem in deze markt een machtspositie heeft.

De verplichte koppelverkoop is strijdig met het algemeen belang.

Hoewel het besluit alleen betrekking heeft op deze twee kranten, kan de aanwijzing ook gevolgen hebben voor andere uitgevers die dezelfde methoden gebruiken. Zakelijke adverteerders die het niet eens zijn met de koppelverkoop kunnen naar de uitspraak verwijzen. (ANP)