...en 'n gele kaart van PvdA-fractie

Hoe nu verder met Bukman? Sommigen in de Tweede Kamer zien met grote spanning de Algemene politieke beschouwingen, later deze maand tegemoet. Net als het debat over de kwestie-Bouterse is dat een debat met een grote politieke gevoeligheid. Is Bukman in staat daar gezagvol te leiden, kan hij zich voldoende onthouden van persoonlijke interventies en is hij in staat om de sfeer van het debat aan te voelen, vroegen verontruste parlementariërs zich vorige week al af. Als hij dan fouten maakt, is ie weg, werd voorspeld.

Haalt de voorzitter de verkiezingen van mei? Voorlopig wel. De grote fracties steunen zijn aanblijven. Niet omdat ze zo gelukkig met hem zijn, maar omdat een Kamervoorzitter niet zomaar vertrekt. Gedoe over de voorzitter schaadt het aanzien van het parlement, dus zijn alle fracties er bij gebaat dat het stil blijft rond Bukman.

Zo gezien was de publieke mededeling van Kamerlid Jan van Zijl, de secretaris van de PvdA-fractie, zeer bijzonder. Hij plaatste afgelopen donderdag op tv kanttekeningen bij, wat hij noemde, 'elementen in Bukman's optreden', maar constateerde tegelijk dat de voorzitter vorderingen maakt in het leiden van de Kamer. Zo gaf de grootste Kamerfractie steun en tegelijk ook een gele kaart aan de voorzitter.

Of het rood wordt, heeft Bukman zelf in de hand. De Kamer benoemt en ontslaat zijn voorzitter. De benoeming vorig jaar was een bijzondere - het CDA kreeg de functie die haar als niet-grootste fractie feitelijk niet toekwam en zijn kandidaat Bukman was omstreden, onder meer vanwege zijn korte loopbaan als parlementariër en het dédain dat hij als minister voor de Kamer had getoond. Het ontslag van een Kamervoorzitter is in Nederland nog nooit vertoond. Zover zal het zo goed als zeker ook niet komen. Blijft Bukman de Kamer mishagen met de wijze waarop hij leiding geeft, dan zal hij intern worden gedwongen op te stappen. De eerste ondervoorzitter, of wie op dat moment ook de Kamer voorzit, zal dan een briefje voorlezen alsdat 'de heer Bukman om persoonlijke redenen aanleiding heeft gezien zijn functie neer te leggen'. Zelden waren zoveel ogen gericht op de voorzitter.

    • Kees van der Malen