Een legende ontstijgt het Verenigd Koninkrijk

ROTTERDAM, 1 SEPT. De nationale deernis die nu in Groot-Brittannië naar de jonge prins William uitgaat, kan volgens de meeste Britse kranten een helende uitwerking hebben op de verscheurde eenheid van de Britse koninklijke familie. Volgens The Guardian, een van de minst koningsgezinde kranten van het Verenigd Koninkrijk, kan de hergroepering van nationale gevoelens die de dood van de prinses van Wales veroorzaakt de Windsors op de lange duur zelfs de ooit onaantastbare populariteit terugbezorgen.

Als het Britse volk zich in eensgezindheid om de oudste zoon van Charles en Diana schaart en in hem de morele voortzetter ziet van de Goede Werken van de Queen of Hearts, dan kan het door familieschandalen gekwelde koningshuis versterkt uit deze rampspoed tevoorschijnkomen. Het is de theorie van de blessing in disguise, die sinds zondagochtend in de commentaren in tal van, al dan niet subtiele, varianten opgeld doet.

Tegelijkertijd is een concurrerende beweging op gang gekomen die over veel sterkere papieren beschikt en die prins Charles, de eerste vermoedelijke troonopvolger, moeilijk tot voordeel kan strekken. Dat is de heiligverklaring van de prinses van Wales die zich nu in de publieke opinie begint af te teken en die gisteren al meteen een gezaghebbende impuls kreeg uit de mond van niemand minder dan de hoogste geestelijke van de anglicaanse kerk, de aartsbisschop van Canterbury, dr. George Carey.

In de rooms-katholieke kerk zou dat meer voeten in de aarde hebben en lange formele voorbereidingen vereisen, maar in de anglicaanse kerk gaat dat wat gemakkelijker. De anglicaanse kerkorde kent geen canonisering, maar in de lofrede die de aartsbisschop gisteren voor de BBC-televisie afstak nam Diana onmiskenbaar een hoger dan menselijke gedaante aan. De aartsbisschop sprak op grond van persoonlijke kennis en af en toe balancerend op de rand van zijn ambtsgeheim: in de afgelopen jaren had hij diepgaande gesprekken met haar gevoerd - ook in de ellendigste momenten van haar bestaan - en haar leren kennen als iemand met een groot hart en een authentieke belangstelling voor de lagere delen van de samenleving. Dr. Carey's onvoorwaardelijke lof is des te opmerkelijker in het licht van de dreigende woorden die hij nog maar enkele weken geleden in een toespraak in Sydney wijdde aan de geruchten over huwelijksplannen van prins Charles. Een nieuw huwelijk van de prins (met Camilla Parker Bowles) zou de Church of England - de Engelse staatskerk waarvan de koning het hoofd is (Supreme Governor) - aldus dr. Carey, “in een diepe crisis storten”. De tegenwoordige kerkorde verbiedt een huwelijk van gescheiden personen zolang een van de vroegere partners nog in leven is. Aangezien de vroegere echtgenoot van mevrouw Parker Bowles nog leeft, geldt dat verbod ook na de dood van de prinses van Wales onverminderd. Nu Diana de hoogste zegen van de aartsbisschop van Canterbury heeft gekregen kan zij geen kwaad meer doen. Wat van oudsher voor de koningen gold, geldt van nu af voor de koningin van de goedheid: The Queen can no no wrong. De Windsors hebben een heilige in huis die in de praktijk voor onrust zal blijven zorgen.

Sinds vanmorgen defileert Engeland langs de baar van het equivalent van de Evita Peron-legende. Voor altijd is ze verzekerd van de genegenheid van heel het volk. Onaantastbaar voor de subtiele zwartmakers van die boosaardige andere partij ('Het Paleis'). Onaanraakbaar voor fluistercampagnes van politieke tegenstanders. En nooit meer bereikbaar voor de telelenzen van de paparazzi, die haar achtervolgden tot in alle uithoeken van de wereld. De legende hoeft zich aan aardse wetten niets meer gelegen te laten liggen.

    • Harry van Wijnen