Drs. J.A.M.L. Abcouwer

Drs. J.A.M.L. Abcouwer is per vandaag in dienst getreden als algemeen secretaris van het Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen (NCD). In deze functie wordt hij tevens lid van het management-team van Bureau Wissenraet te Badhoevedorp. Abcouwer was hiervoor werkzaam bij het Kabinet der Koningin en bij het kabinet van de commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant. Hij volgt mr. H.A. Arnoldy op, die per juli van dit jaar is benoemd tot directeur van Van Spaendonck Secretariaten.