Bouterse

Het blijft verbazingwekkend hoe een welbeschouwd onbeduidend voorval bijna tot een kabinetscrisis leidt. De ministers van Justitie en Buitenlandse Zaken besluiten in onderling overleg om redenen van opportuniteit geen uitleveringsverzoek aan Brazilië te doen. Die beslissing kon redelijkerwijs genomen worden.

Zou het telefoontje tussen Van Mierlo en Sorgdrager niet zijn uitgelekt dan was er niets verloren geweest. De mogelijkheid om Bouterse in het buitenland te laten oppakken had zich ongetwijfeld nog wel eens voorgedaan. Nu zijn dekansen daarop aanzienlijk verkleind.

NRC Handelsblad mag zich dat aanrekenen. Gefeliciteerd met uw primeur maar die primeur heeft wel tot gevolg dat Bouterse gierend van de lach kon kijken naar de klucht in de Tweede Kamer, waar de heren Weisglas en De Hoop Scheffer de kwestie om partijpolitieke redenen buitenproportioneel hebben opgeblazen. Wellicht is het verstandig het belang van het recht volgende keer te laten prevaleren boven het belang van een primeur over een non-issue.

    • Peter van der Vlis