Wethouders Amsterdam bovenaan lijst PvdA

AMSTERDAM, 30 AUG. De huidige drie Amsterdamse PvdA-wethouders staan bovenaan de nieuwe kandidatenlijst voor de gemeenteraadverkiezingen van 1998. Op de bovenste twintig plaatsen staan acht vrouwen en zijn zeven kandidaten van allochtone afkomst.

De kandidaatsstellingscommissie heeft de lijst gisteren bekendgemaakt. Volgens voorzitter W. Gortzak is ernaar gestreefd zoveel mogelijk vrouwen en migranten op de lijst te krijgen, daardoor zijn volgens hem “een aantal zware mannelijke kandidaten” afgevallen. De PvdA is met 14 zetels de grootste partij in de gemeenteraad.

De commissie heeft geen geschikt persoon gevonden om de functie van lijsttrekker met die van fractievoorzitter te combineren, zoals nu E. van der Laan dat doet. Daarom stelt de commissie voor om W. Velthuis (vierde plaats) aan te wijzen als fractievoorzitter. Velthuis is nu voorzitter van het stadsdeel Osdorp en heeft volgens Gortzak “ruime ervaring op de werkvloer”. De beoogde lijsttrekker Van der Aa is volgens de commissie “geen ongelooflijk meeslepende man”, maar maakt wel “een buitengewoon betrouwbare indruk”. “Je zou hem de Wim Kok van Amsterdam kunnen noemen”, aldus Gortzak.

Met betrekking tot de migranten heeft de commissie gezocht naar kandidaten die “nauw betrokken zijn bij de eigen groep en zich tegelijkertijd ontspannen in de Nederlandse samenleving bewegen”. Ze zijn volgens Gortzak “allemaal heel jong, heel onervaren, maar buitengewoon slim”. De voorzitter benadrukte dat een strakke begeleiding van deze nieuwkomers nodig is. Eén kandidaat, H. Grifhorst, was voordat hij op de lijst werd geplaatst nog geen lid van de PvdA. De commissie omschrijft hem als “een oer-Amsterdammer, geestig en vol invallen en plannen”.