Weduwen raken uitkering niet kwijt

DEN HAAG, 30 AUG. Weduwen of weduwnaars die een gehandicapte huisgenoot verzorgen, raken hun uitkering niet kwijt. De ministerraad heeft gisteren besloten om de Algemene Nabestaandenwet op dit punt aan te passen. Het kabinet wil voorkomen dat mensen hulpbehoevenden niet langer thuis willen verzorgen.

De Algemene Nabestaandenwet verving vorig jaar de Algemene Weduwen- en Wezenwet. Volgens de nieuwe wet hebben weduwen of weduwnaars niet langer recht op een uitkering, indien ze samenwonen met iemand die een eigen inkomen heeft. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat een weduwe haar nabestaandenuitkering verliest als zij haar gehandicapte zus thuis gaat verzorgen. Een ander voorbeeld is een gehandicapte vrouw die haar nabestaandenuitkering verliest als zij voor verzorging door haar zus in huis wordt genomen.

Volgens staatssecretaris De Grave (Sociale Zaken) is het “maatschappelijk ongewenst” wanneer een uitkeringsgerechtigde ervan afziet een hulpbehoevende in huis te nemen, omdat hij daardoor zijn uitkering zou verliezen. Daarnaast wijst De Grave op een financieel aspect: de overheid kan op de lange termijn besparingen bereiken met thuisverzorging.

Hulpbehoevende gehandicapten ontvangen een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Een volledige nabestaandenuitkering bedraagt zeventig procent van het wettelijk minimumloon. Het kabinet wilde nabestaanden die een hulpbehoevende verzorgen, slechts recht geven op vijftig procent van het minimumloon, omdat hun huisgenoot ook een uitkering heeft.