Vierhonderd asielzoekers gaan naar leegstaande politieschool; Harlingen verdeeld over opvang

De komst van vierhonderd asielzoekers heeft in Harlingen tot hevige commotie geleid. Maar 'Harlingers zijn een flexibel volkje'.

HARLINGEN, 30 AUG. Het thema van de jaarlijkse Visserijdagen in Harlingen, de multiculturele samenleving, lijkt actueler dan ooit. Afgelopen week ontstond er commotie in deze Friese havenstad van 15.000 inwoners over een anonieme brief waarin werd geprotesteerd tegen komst van vierhonderd asielzoekers naar Harlingen.

De gemeente Harlingen overlegt momenteel met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) over de plaatsing van de asielzoekers in de leegstaande politieschool in de wijk Plan Zuid. Burgemeester B. Jansema riep tijdens de opening van het vierdaagse stadsfeest op tot verdraagzaamheid. “Van oudsher keek Harlingen als havenstad over de grenzen en is het een smeltkroes van culturen. Dat heeft deels de sfeer bepaald.”

De anonieme brief was gericht aan de raadsleden en afkomstig van 'het overleg- en burgercomité SMASH', een afkorting van 'Su ût Magge (zou 't mogen) AsielSoekers in Harlingen'. Daarin werden raadsleden opgeroepen hun “gezond verstand” te gebruiken. “Asielzoekers altijd welkom, maar niet in de voormalige politischool te Harlingen. Plan Zuid komt werkelijk in actie. Wapenbezit in de wijk is groter dan u wellicht mocht vermoeden. (..) De Hell's Angels hebben contact met ons”.

Achter de briefschrijver gaat de Harlinger G. de Wolff schuil, zo werd duidelijk. Voor de camera's van Omrop Fryslân en de Harlinger stadstelevisie werd hij woensdag afgetuigd door een lid van de Hells' Angels, met wie hij samen geïnterviewd zou worden. Twee boze leden van de Hells' Angels eisten excuses van de brievenschrijver, die suggereerde dat de leden van de motorgroep zijn medestanders waren. De Wolff werd met een gecompliceerde beenbreuk opgenomen in het ziekenhuis.

Voorzitter F. Buikhuizen van de wijkvereniging van Plan Zuid, waar ongeveer vijfhonderd mensen wonen, distantieert zich nadrukkelijk van De Wolffs schrijven. “We staan er niet achter en vinden hem extreem.” Toch is een meerderheid in de wijk niet gelukkig met de mogelijke komst van vierhonderd nieuwe wijkbewoners, zegt Buikhuizen. “Wij hebben geen enkel bezwaar tegen asielzoekers, maar vinden vierhonderd te veel. Honderd of 150 is acceptabel. We zitten in een klein naoorlogs wijkje, waar al een school staat met 1.200 kinderen. Als je tien kippen in een hok hebt en je stopt er nog eens tien bij, heb je er tien te veel.”

Buikhuizen is bang dat de vlam in de pan slaat. “Dit is een probleembuurt. In een straat is veel drank- en druggebruik. Dat weten politie en woningbouwvereniging. Als je mensen, die niet voor niets gevlucht zijn en ook hun depressieve en agressieve gedachtes hebben, op een kluitje zet, geeft dat problemen. Vooral als ze in aanraking komen met bepaalde elementen als De Wolff.”

Het Harlinger CDA-raadslid Van der Meulen denkt dat de wijkbewoners alleen maar bang zijn voor het onbekende. De angst voor criminaliteit is niet terecht, vindt hij. “Dat is bij andere centra nooit bewezen. De groep die hier komt is al door een zeef gegaan en is gescreend.” Volgens Van der Meulen kan niet gegarandeerd worden dat er nooit iets gebeurt. “We hebben hier 's zomers ook wel eens problemen met vakantiegangers van de bruine zeilvaart. Keurige blanke jongens uit Duitsland en België”, spot hij, “maar dat wil niet zeggen dat de bruine zeilvaart niet deugt.”

Fractievoorzitter P. Kwast van de partij Harlinger Belang kan zich voorstellen dat een asielzoekerscentrum vragen oproept, maar de angst voor toenemende criminaliteit vindt hij voorbarig. “Criminaliteit is er nu ook in Harlingen. Het is te snel om een groep bij voorbaat te veroordelen.”

Bovendien, aldus Kwast, klaagde de buurt ook over overlast van de aspiranten van het politie-opleidingsinstituut, die 's nachts lallend over straat liepen of afvalcontainers omgooiden. Kwast ziet een oplossing in het opknappen van de buurt om verpaupering tegen te gaan. Hij denkt aan “leuke parkjes en een speeltuin”. Hij is ervan overtuigd dat de Harlinger bevolking nuchter genoeg is om zich niet mee te laten slepen door de brievenschrijver of aanhangers van de Centrumdemocraten, die onlangs stickers en pamfletten uitdeelden in de wijk. “Harlingers houden niet van mensen die constant op iets hameren.” Of zoals de Harlinger Courant onlangs schreef naar aanleiding van een informatieavond over de asielzoekers: “Harlingers zijn een flexibel volkje. Dat waren ze al in de zestiende eeuw toen Vlaamse doopsgezinden het Roomse zuiden ontvluchtten en Harlingen in economische bloei zetten.”

    • Karin de Mik