Uitkering buitenland aan banden

DEN HAAG, 30 AUG. Het recht op sociale uitkeringen wordt gebonden aan het wonen in Nederland of landen waarmee een verdrag over sociale zekerheid is gesloten. Mensen die verblijven in landen waarmee Nederland een dergelijk verdrag niet heeft, raken in beginsel hun uitkering (met uitzondering van de AOW) kwijt. Er geldt een overgangstermijn van drie jaar.

Dat heeft de ministerraad gisteren besloten. Staatssecretaris De Grave (Sociale Zaken) kondigde aan dat Nederland zich zal inspannen om verdragen te gaan sluiten met landen waarmee dit nog niet is gebeurd, maar waar wel mensen wonen die een sociale uitkeringen krijgen.

Het doel van de maatregel is de controle op de uitkeringsregels te verbeteren. Op dit moment hebben Nederlandse uitkeringsorganen beperkte mogelijkheden om in andere landen te controleren of iemand nog recht heeft op een uitkering. Dit geldt ook voor landen waarmee wel een verdrag bestaat. Die verdragen moeten daarom worden aangescherpt.

Mensen in niet-verdragslanden hebben nu onder bepaalde voorwaarden recht op een nabestaandenuitkering, kinderbijslag of WAO. WW en bijstand wordt nooit uitbetaald aan mensen die buiten Nederland wonen.

Vorig jaar zijn ruim 25.000 uitkeringen aan mensen in het buitenland betaald. Het ging daarbij om een bedrag van 1,7 miljard gulden. Daarvan ging bijna tien procent naar niet-verdragslanden.