SYNTHESE

In het artikel 'de plicht tot synthese' van Dirk van Delft (W&O, 23 augustus jl.) las ik tot mijn verbazing dat (Amerikaanse) geologen geen kennis meer hebben van gesteentekunde en mineralogie.

Mijn vader, G. ter Bruggen, Delfts mijningenieur (1926) met sterke geologische inslag, achtte de geologie als wetenschap in die zin uniek omdat enerzijds onderzoek op microscopische schaal (bijvoorbeeld gerichtheid van Fe-houdende mineralen in gesteenten in het kader van paleomagnetisme) en anderzijds onderzoek vanuit de ruimte (geologische interpretatie van satellietfoto's) tezamengebracht conclusies kunnen opleveren over bouw en ontwikkeling van de aardkorst. Voor een dergelijk geïntegreerd micro-/macrobeeld is wel een op brede vakkennis gebaseerde visie nodig. Nederlandse geologen, let op uw saeck!

    • J.W. ter Bruggen