Successierechten kunnen in natura worden voldaan

DEN HAAG, 30 AUG. Wanneer mensen of instellingen kunstverzamelingen erven, wordt het mogelijk om de verschuldige successierechten in natura te voldoen. In ruil voor elk kunstwerk dat wordt overgedragen aan de Staat, wordt 120 procent van het verschuldigde successierecht kwijtgescholden. Dit betekent dat het voor een erfgenaam voordeliger kan zijn kunstwerken aan de Staat te schenken dan ze te verkopen.

Dit heeft de ministerraad gisteren besloten. Met deze maatregel wil het kabinet bevorderen dat belangrijke kunstverzamelingen voor Nederland behouden blijven. In Nederland wordt onder meer door de Nederlandse Museumvereniging al jarenlang gepleit voor een fiscale tegemoetkoming om te voorkomen dat kunstverzamelingen versplinterd raken.

Het kabinet heeft bepaald dat het moet gaan om voorwerpen uit een nalatenschap die van nationaal cultuurhistorisch of kunsthistorisch belang zijn. Een speciaal hiertoe in te stellen adviescommissie zal beoordelen of de kunstwerken aan de criteria voldoen.

Successierecht is een belasting die wordt geheven over de waarde van alles dat wordt verkregen door het overlijden van iemand die in Nederland zijn laatste woonplaats had. Verkrijging door naaste familieleden is minder zwaar belast (maximaal 27 procent) dan verkrijging door verre familie of niet-verwanten (maximaal 68 procent).