Sancties tegen Sierra Leone

ABUJA, 30 AUG. De staatshoofden van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) hebben besloten sancties in te stellen tegen Sierra Leone om de militaire leider Johnny Paul Koroma te dwingen op te stappen. Koroma, die gisteren op de staatsradio God opriep om in het overleg met ECOWAS tussenbeide te komen, zette in mei de gekozen president Ahmad Tejan Kabbah af.