Salarisverhoging voor ambtenaren

UTRECHT, 30 AUG. De 175.000 gemeenteambtenaren krijgen er in twee jaar 5,25 procent salaris bij. Dat zijn de vier ambtenarenbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gisteravond in Utrecht overeengekomen.

De bonden zijn niet helemaal tevreden. Zij vroegen 3 procent loonsverhoging op jaarbasis. Toch zullen zij hun leden adviseren met het onderhandelingsresultaat in te stemmen.

Met het akkoord zijn nieuwe acties, waarvoor de draaiboeken al klaar lagen, van de baan. De salarisstijging bedraagt 3 procent per 1 juni dit jaar en 2,25 procent per 1 april 1998. Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering met respectievelijk 0,7 en 0,5 procent verhoogd. Die verhoging wordt in 1999 structureel. Minpunt is volgens de bonden dat de ambtenaren structureel één verlofdag inleveren. Half mei werden de onderhandelingen afgebroken. De VNG wilde toen niet verder gaan dan 4,75 procent in twee jaar - waarvan een half procent niet structureel.

Hoewel AbvaKabo-onderhandelaar X. den Uyl de loonontwikkeling in 1998 als “heel mager” betitelt, vindt hij dat de leden het resultaat moeten accepteren. De 'verslechteringen' die de werkgevers in petto hadden, zijn immers volgens hem van de baan.

Daarnaast worden de jeugdschalen in 1999 afgeschaft, waardoor jeugdigden in overeenstemming met hun functie zullen worden beloond. Ook zijn er afspraken gemaakt over studie en scholing en over het scheppen van werkgelegenheid bij de gemeenten.

De VNG wees erop dat de gemeenten steeds krapper bij kas komen te zitten door kortingen van het rijk op het Gemeentefonds. De ambtenarenbonden hebben zich van meet af aan op het standpunt gesteld voor de gemeenteambtenaren een zelfde loonsverhoging te verwezelijken als voor de rijksambtenaren. Die kregen er in een tweejarige CAO 5,2 procent bij. (ANP)