Riefenstahl

Ik ben niet genoeg op de hoogte van het oeuvre van Leni Riefenstahl om te weten of zij ooit Nubiërs fotografeerde, zoals in het foto-onderschrift (onder de kop 'Riefenstahl Exposeert', NRC Handelsblad, 23 augustus); maar gezien het onderwerp van de foto, een beschilderde Nuba-man, en het feit dat Riefenstahl haar na-oorlogse roem juist aan deze foto's te danken heeft, lijkt mij dat er de voor de hand liggende vergissing gemaakt is om Nuba met Nubiërs te verwarren.

Nubiërs heten de inwoners van het tegenwoordig grotendeels door het Nassermeerbedekte Nubië, de landstreek op de grens van Egypte en Soedan die ooit bekendstond als het land Kush en vanwaar de 25e 'Ethiopische' dynastie van het oude Egypte afkomstig was.

De Nuba zijn de bewoners van de Nuba bergen in de provincie Kordofan, Zuid-Soedan; een streek die op aanzienlijke afstand van Nubië ligt. De gewoonte trouwens van dit volk om geheel naakt rond te lopen, iets wat in eerste instantie de aandacht van mevrouw Riefenstahl trok, zou bij de islamitische Nubiërs nogal uit de toon vallen.

    • Ben Joosten