Rechtshulp CNV

De Verzekeringskamer heeft een onderzoek ingesteld naar het Rechtshulp Pluspakket dat enkele CNV-vakbonden aanbieden. De Kamer doet dat na een klacht van het Verbond van Verzekeraars, dat oneerlijke concurrentie door de vakbeweging vreest.

De Verzekeringskamer gaat na of er bij het Pluspakket sprake is van een verzekering.

Als dat het geval is, moet de vakvereniging CNV voldoen aan de regels waaraan ook verzekeringsmaatschappijen zich te houden hebben. Zo moeten ze in dat geval onder andere aan gestelde solvabiliteitseisen voldoen en assurantiebelasting betalen.

    • Geld Telt
    • Marcella Breedeveld