ONKRUID

Het artikel 'Fluorescerend onkruid' (W&O, 16 augustus), roept enkele vragen op.

De gemiddelde kosten per hectare van herbicidengebruik liggen tussen de honderd en tweehonderd gulden per hectare. Een besparing van 75 tot 175 gulden, grofweg tussen 75 en 90 procent, is misschien onder proefomstandigheden haalbaar, maar lijkt in de praktijk een utopie. De mate van precisie waarmee de methode moet worden gehanteerd voor een optimaal effect zal in het gemiddeld akkerbouwbedrijf nauwelijks haalbaar zijn.

De methode lijkt bovendien geen rekening te houden met nakiemers. Bij een (te) krappe dosering bestaat een gerede kans dat men tweemaal moet spuiten, waardoor het kostenvoordeel verloren gaat.

Deze tekortkomingen in combinatie met de forse investering zullen een snelle opmars van de fluorescentie-meter vooralsnog in de weg staan. Ook de auteur van het artikel wijst hierop. Ondanks deze scepsis verdient de fluorescentie-meter een toekomst. Wij hopen dat prijs en gebruiksvriendelijkheid op een zodanig niveau worden gebracht dat het apparaat z'n weg naar de gebruiker zal weten te vinden.

    • Mr. F.J. Stulp
    • ING. E. HOFSTEENGE