Inkomsten Kamerlid onderzocht

DEN HAAG, 30 AUG. Voormalig president F. Kordes van de Algemene Rekenkamer gaat onderzoeken of PvdA-Kamerlid M. Houda neveninkomsten heeft verzwegen. Het onderzoek gaat twee à drie weken duren. Dit heeft de PvdA-fractie in de Tweede Kamer gisteren bekendgemaakt.

De tv-rubriek Nova meldde donderdag dat Houda sinds zijn aantreden als Kamerlid eigenaar en directeur is gebleven van een importbedrijf van dameskleding. Deze nevenfunctie en de inkomsten die hij hieruit zou hebben genoten, heeft hij verzwegen.

Kamerleden worden geacht hun nevenfuncties op te geven, maar dit is niet verplicht. Het opgeven van neveninkomsten wel. Deze worden gekort op het inkomen als parlementariër (de 'schadeloosstelling') wanneer zij meer bedragen dan 12 procent van die schadeloosstelling. Maximaal wordt 35 procent van de schadeloosstelling gekort.

In april heeft de Kamer nog gedebatteerd over nevenfuncties. Dit gebeurde naar aanleiding van het tumult rond lobbywerk van VVD-leider Bolkestein voor het farmaceutische bedrijf MSD. Uitkomst was dat een gedragscode in deze niet wenselijk was. Wel werd besloten de schadeloosstelling te verhogen van 123.184 gulden per jaar tot 149.027 gulden.

Houda ontkent dat hij de dagelijkse leiding over zijn bedrijf voert. Die hij zou hij hebben overgedragen aan zijn vrouw. Evenmin zou hij inkomsten uit het bedrijf genieten. Het Kamerlid heeft zelf op een onafhankelijk onderzoek aangedrongen. Hij accepteert met terugwerkende kracht een korting op zijn Kamerinkomsten als blijkt dat hij verkeerd heeft gehandeld.