Grensarbeiders

Belgische grensarbeiders die werkzaam zijn in Nederland, krijgen vanaf begin dit jaar compensatie voor het verlies aan inkomsten door Haagse maatregelen.

Deze werknemers kunnen, afhankelijk van hun loon, op een vergoeding van maximaal 2000 frank (110 gulden) per maand rekenen. De regeling geldt alleen voor arbeiders die al voor 1 januari 1994 in Nederland werkten.

De Belgische grensarbeiders zagen in 1994 hun koopkracht kelderen na het besluit van de Nederlandse regering om de sociale lasten te verhogen. Nederlandse collega's kregen dit gecompenseerd via een verlaging van de inkomstenbelastingen.

    • Geld Telt
    • Marcella Breedeveld