Eén beleid voor grijsrijders

Staatssecretaris Vermeend (Financiën) is onverwacht soepel voor bezitters van bestelauto's die vinden dat ze te veel belasting betalen. Vermeend zal iedere rijder met een grijs kenteken die tot nu toe protest heeft ingediend tegen de aanslag op gelijke manier behandelen. Dat heeft hij deze week aan de Tweede Kamer laten weten. Daarmee maakt Vermeend een einde aan de uitzonderingspositie van de Stichting Belangen Grijs Kenteken en de ANWB.

Het conflict tussen Vermeend en de grijze-kentekenrijders dateert van 1 januari 1995. Op die datum gingen verscheidene belastingen voor bestelauto's (die rijden met een zogeheten grijs kenteken) de hoogte in. Er werd een uitzondering gemaakt voor grote wagenparken zoals die van de Wegenwacht. Een uitzondering die op 24 maart dit jaar door de Arnhemse belastingrechter als onrechtmatig werd bestempeld. Vermeend stapte vervolgens naar de Hoge Raad, die nog uitspraak moet doen.

Ook als de Hoge Raad beslist dat iedere houder van een grijs kenteken gelijk behandeld moet worden, betekent dat niet dat alle bezitters van bestelauto's de teveel betaalde belasting terugkrijgen. Die teruggaaf is formeel gezien alleen weggelegd voor de mensen die van meet af tegen elke verhoogde aanslag motorrijtuigenbelasting bezwaar bij de inspecteur hebben aangetekend. Vermeend heeft echter al in 1994 een bijzondere regeling getroffen met twee groepen bestelautobezitters: degenen die aangesloten zijn bij de Stichting Belangen Grijs Kenteken en degenen die lid zijn van MKB Nederland. De stichting had daarbij betere voorwaarden weten te bedingen dan MKB Nederland, maar de leden daarvan waren weer beter af dan degenen die nergens bij aangesloten zijn.

Vanaf het moment van het bekend worden van deze speciale overeenkomsten heeft het D66-Kamerlid F. Giskes zich verzet tegen het verschil in behandelingen van de bestelautobezitters. Aanvankelijk hield Vermeend vol dat er niets mis was met de uiteenlopende behandelingen, maar toen Giskes hem het vuur na aan de schenen legde, haalde de staatssecretaris volledig bakzijl. Dat gebeurde vorige week toen hij hij de Tweede Kamer liet weten dat hij alle bestelautobezitters op dezelfde manier zal behandelen. Dat komt er op neer dat iedereen aanspraak kan maken op de voordelen die de stichting had weten te bedingen.

Als de Hoge Raad vindt dat de grote wagenparken ten onrechte beter zijn behandeld dan de kruidenier met zijn bestelauto, dan verliest de complete belastingverhoging zijn geldigheid. Degenen die officieel en tijdig bezwaar hebben gemaakt, krijgen het te veel betaalde bedrag terug vanaf het moment van hun bezwaarschrift.

Door de interventie van mevrouw Giskes is er nu een bijzondere regeling gekomen voor de mensen die hun bezwaarschrift hebben ingediend vóór 24 maart 1997, de datum van de uitspraak van het gerechtshof. Die krijgen hun geld terug vanaf 1 januari 1995, ook als ze op bijvoorbeeld 1 maart 1997 voor het eerst een bezwaarschrift hebben ingestuurd. Wie nu voor het eerst bezwaar maakt, krijgt pas vanaf dit moment de te veel betaalde belasting terug. Voorwaarde is wel dat Vermeend de procedure bij de Hoge Raad verliest.

    • Aertjan Grotenhuis