Educatieve software: wel leuk maar niet leerzaam

“Algemeen gezegd: goede educatieve software bestaat niet.” Aldus de conclusie van Todd Fennimore, van Ohio State University, na afronding van een evaluatie van meer dan 400 Amerikaanse computerprogramma's voor basisschoolonderwijs. Onder auspiciën van het Eisenhower National Clearinghouse for Mathematics and Science Education en de Ohio State University testten afgelopen twee zomers twintig basisschoolonderwijzers meer dan vierhonderd recente software-pakketten bedoeld voor basisschoolonderwijs in rekenen, kennis der natuur, taal en 'wereldoriëntatie'.

“We denken dat de meeste software-ontwerpers niet veel contact hebben met leraren en onderwijzers”, aldus het vernietigende commentaar van Fennimore.

In april waarschuwden de Nederlandse educatieve uitgeverijen dat bij de ambitieuze plannen van minister Ritzen (onderwijs) om computers in te voeren in het onderwijs, veel te weinig aandacht (en geld) beschikbaar is voor de software.

In het Amerikaanse onderzoek scoorden de taal-programma's nog het best. Educatieve computerprogramma's bleken leuk, maar weinig educatief. Het belangrijkste bezwaar van de beoordelaars is dat het educatieve element in de meeste software in feite bestaat uit het op traditioneel manier oplepelen van feiten en gegevens, alsof de kinderen een boek lezen of naar een les luisteren. Alle energie en creativiteit van de ontwerpers lijkt te gaan naar de verpakking: de leuke elementen van het programma zijn meestal irrelevant voor het onderwijsdoel.

Het protocol dat de onderwijzers bij hun beoordeling gebruikten legt sterk de nadruk op zelfstandige probleemoplossing van leerlingen, want juist daarin zou computeronderwijs moeten kunnen uitblinken. Juist de wat oudere software, zoals die ontworpen voor Apple-computers, bleek beter dan de meest recente multimedia-programmatuur. Het internetadres van het ENC SchoolNet Software Review Project is http://www.enc.org/ssrp/.

    • Hendrik Spiering