Dierenverdrag op de Antillen

WILLEMSTAD, 30 AUG. De Antilliaanse regering verwacht dat het parlement nog dit jaar het zogenoemde Cites-verdrag zal goedkeuren. Daarna kan worden begonnen met een gerichte controle ter voorkoming van de handel in beschermde diersoorten.

Op Curaçao en Bonaire kan dat worden overgelaten aan de douane, maar St. Maarten, St. Eustatius en Saba kenden wegens de vrijhandelszone daar geen douane. Nu op deze eilanden ook een douanecorps in het leven is geroepen, kunnen de restrictieve bepalingen van het Cites-verdrag vanaf begin 1998 metterdaad worden uitgevoerd.