Deurwaarders

Het kabinet wil de vaste wettelijke tarieven voor deurwaarders vervangen door maximumtarieven. Daarnaast moet het werkterrein van deurwaarders niet langer worden beperkt tot het arrondissement waarin zij zijn benoemd.

Het kabinet neemt deze adviezen over van de werkgroep die onderzoek heeft verricht naar mogelijkheden om de concurrentie binnen deze beroepsgroep te verbeteren.

De werkgroep ziet af van volledig vrije prijsvorming.

Een stelsel van maximumtarieven bevordert vrije concurrentie, terwijl de positie van de schuldenaar, die meestal de kosten van de deurwaarder moet betalen, beschermd blijft.

    • Geld Telt
    • Marcella Breedeveld