Allochtonen

Met veel belangstelling heb ik het artikel 'Pijn! pijn! dood!' (23 augustus 1997) gelezen, waarin de problematiek van medische zorg voor niet-Nederlandstaligen aan de orde wordt gesteld.

Voor vergelijkbare problematiek is in Chicago IL een (klein) instituut ingesteld met als taak de kloof te overbruggen tussen cultuur en taal van de patiënt en het aanbod van (geestelijke) gezondheidszorg. Het instituut heet Center for Multicultural and Multilingual Mental Health Services Chicago Health Outreach. Adres: N. Sheridan Road, suite 300, Chicago IL 60640, tel: 773.271-1073. Men kan zelfs in het Nederlands te woord worden gestaan.

    • H.J. Buwalda-Koolhaas