Verloskunde

In zijn reactie op de brief van Beatrijs Smulders beschrijft prof. Van der Meulen (19 augustus), een persoonlijke ervaring mede ter ondersteuning van de voorbeelden en het betoog van Rita Kohnstamm in haar column 'Heftig natuurgeweld' (9 augustus). Ook het omgekeerde komt voor, dat alles in een vertrouwde ziekenhuisomgeving juist slecht kan aflopen, is ons gebleken.

Wegens een stuitligging vond de bevalling van ons tweede kind in het ziekenhuis plaats. De gynaecoloog/co-assistent had het kennelijk zo druk dat de bevalling opgehouden moest worden tot de eindverantwoordelijke gynaecoloog de leiding kon overnemen. Dat was fataal. De volgende twee stuitbevallingen verliepen voorspoedig in het ziekenhuis. Na overleg tussen gynaecoloog en verloskundige is ons jongste kind gewoon thuis geboren.

Beatrijs Smulders beschreef als reactie op de column van Rita Kohnstamm hoe het Nederlandse systeem van verloskunde gebaseerd is op risicoselectie en samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen. Daarmee zijn risico's niet verdwenen, noch bij thuisbevallingen noch bij ziekenhuisbevallingen, hetgeen Smulders ook niet beweerde.

    • J.A.G.M. Overtoom