Verlies Textielgroep Twenthe

De Koninklijke Textielgroep Twenthe heeft in de eerste helft van dit jaar een verlies geleden van 480.000 gulden. Dat kwam door bijzondere lasten als een gevolg van afvloeiingskosten.

In dezelfde van vorig jaar was het resultaat 178.000 gulden positief na een buitengewone bate van 401.000 gulden door de verkoop van de werkmaatschappij Koala Body-Fashion in Aalten.

Bij een nagenoeg gelijkblijvende omzet van 45,2 miljoen gulden behaalde het bedrijf in de eerste helft van dit jaar een negatief resultaat uit gewone bedrijfsoefening van 90 mille. In dezelfde periode van vorig jaar was dat nog min 223.000 gulden.