Stichting Kwakoe

Met verbazing las ik in NRC Handelsblad van 21 augustus, over de subsidieverlening door de gemeente Amsterdam aan twee stichtingen, waaronder 'Kwakoe'. Het ging o.a. om een jaarlijkse subsidie van 510.000 gulden, vanaf begin jaren '80. Amsterdam presteerde het om immense bedragen te schenken zonder dat de stichting jaarrekeningen voorlegde; er was zelfs geen inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

J. Tjon A Ten was (of is?) de motor achter de stichting. Hij is tevens adj. directeur van het GVB; het bedrijf met de enorme tekorten. Waar haalt hij de tijd vandaan?

Oud-burgemeester Van Thijn: “Het college moet die verkwisting ten laste van het Nederlandse volk direct stopzetten!” Maar ja, dat kost straks stemmen bij de verkiezingen; ik mag echter aannemen dat de kiezers hen die verantwoordelijk zijn voor deze blunder een lesje zullen leren.

    • J. van Stijgeren