Ramsj

Ursula den Tex: Vijfentwintig jaar fotojournalistiek in Vrij Nederland. Paperback, Amsterdam Univ. Press 1995, van ƒ 57,50 voor ƒ 24,95. Scheltema Amsterdam.

De geschiedenis van de fotografie in Vrij Nederland tussen 1966 en 1990. In dertien hoofdstukken beschrijft Ursula den Tex de belangrijkste ontwikkelingen. De foto's van o.a. Dolf Toussaint, Willem Diepraam, Hans van den Boogaard en Bert Nienhuis zijn prachtig, maar de kwaliteit van de reproducties laat te wensen over.