Ramsj

Frits van Oostrom: De waarde van het boek. Paperback, Amsterdam Univ. Press 1994, van ƒ 19,50 voor ƒ 7,50. Scheltema Amsterdam.

Tekst van een lezing die Frits van Oostrom hield over de middeleeuwse boekcultuur. Hij heeft het over de geldwaarde van boeken, de omvang van diverse bibliotheken en vooral over de bronnen die Van Maerlant raadpleegde. De tekst telt slechts 25 pagina's, exclusief de noten. Het Nederlandse ex-libris staat centraal in Dutch bookplates van D. Giltay Veth. Deze Engelse vertaling verscheen in 1950 (!) in New York in een oplage van 500 exemplaren. Het restant is nu bij Scheltema te koop van ƒ 39,90 voor ƒ 17,50.