Punten uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks.

Er komen persoonsgebonden budgetten waarmee langdurig werklozen zelf kunnen kiezen wat ze doen: scholing, start van eigen bedrijf of subsidiëring van aspirant werkgever.

Er komt een normwerkweek van 32 uur.

Er wordt een individueel en onbelast voetinkomen ingevoerd.

Het niveau van het sociale minimum en het minimumloon wordt opgetrokken.

Voor mensen die drie jaar of langer op het minimumloon zijn aangewezen, wordt de koopkracht (bovenop de koppeling) met in totaal tien procent verbeterd.

Er komt een maximum aan het percentage van het inkomen dat huishoudens aan woonlasten mogen uitgeven.

Een nieuw belastingstelsel moet leiden tot nivellering van inkomens. Aftrekposten worden beperkt tot het tarief van de eerste schijf. Dit geldt ook voor de hypotheekrente.

Binnenlandse vluchten worden verboden. Korte buitenlandse vluchten kunnen worden verboden zodra er alternatieven bestaan in de vorm van hoge snelheidslijnen.

Legbatterijen, kistkalveren en pelsdierfokkerijen worden verboden.

Burgers kunnen besluiten van de Tweede Kamer per referendum corrigeren. De minister-president wordt rechtstreeks gekozen.

In onderwijs wordt fors geïnvesteerd.

Softdrugs worden gelegaliseerd. Verkooppunten moeten wel in bezit zijn van een vergunning en er komt een softdrugs accijns.

Aan het betaalde voetbal worden de kosten van politie-inzet doorberekend.

Slachtoffers van vervolging hebben recht op toelating tot de asielprocedure, ook als ze uit of via zogenoemde 'veilige landen' komen. De procedure moet binnen zes maanden zijn afgerond. Er is te allen tijde beroep mogelijk.

Nederland ondersteunt uitgewezen asielzoekers desgewenst bij hun streven in het land van herkomst een nieuwe toekomst op te bouwen.

De start van de EMU wordt uitgesteld tot het moment waarop de Europese Unie minimumnormen op sociaal en milieuterrein aanvaardt en mogelijkheden schept voor een Europese aanpak van de werkloosheid.

    • Hans Nijenhuis