Philips schikt conflict over verlies Grundig

ROTTERDAM, 29 AUG. Het conflict tussen Philips en de voormalige Duitse dochteronderneming Grundig is opgelost. Het Nederlandse elektronicaconcern betaalt ongeveer 400 miljoen mark aan Grundig, waarvan 225 miljoen mark al is voldaan.

Verder ziet Philips af van zijn voornemen de jaarrekening van Grundig over 1996 nietig te verklaren. De aangespannen rechtszaak wordt ingetrokken. Zowel Grundig als Philips zijn tevreden over de gevonden oplossing. “Met deze schikking zijn alle geschilpunten tussen de partijen uit de weg geruimd”, zo liet Philips vanmorgen in een schriftelijke verklaring weten. Grundig-commissaris B. Wollschläger zei in die verklaring: “Nu hebben wij onze handen vrij om al onze aandacht te geven aan de toekomst van Grundig.”

De ruzie tussen Philips en Grundig begon toen de Duitse dochteronderneming in de jaarrekening over 1996 extra voorzieningen opnam. Hoewel Philips in de zomer bekend had gemaakt zich terug te trekken als grootaandeelhouder van Grundig, moest Philips op grond van eerdere afspraken nog opdraaien voor de verliezen van Grundig in 1996. Volgens de door de Duitsers opgemaakte jaarrekening zou dat neerkomen op een bedrag van 671 miljoen mark. Volgens Philips was dat bedrag veel te hoog: Grundig zou over 1996 omvangrijke voorzieningen hebben getroffen voor 'nieuw beleid'. Philips weigerde die voor zijn rekening te nemen.

Onderhandelingen tussen Philips en Grundig leverden geen oplossing op, reden waarom het concern vorige maand bekendmaakte dat Grundig voor de Duitse rechter zou worden gedaagd. Philips wilde de jaarrekening van Grundig over 1996 nietig laten verklaren. Mede dankzij bemiddeling van minister Wiesheu van Economische Zaken in de deelstaat Beieren is nu toch een akkoord bereikt. “Wij menen dat het in beider belang is een eind aan deze geschillen te maken en onze tijd en aandacht verder te wijden aan onze business”, schrijft Philips-president Cor Boonstra in de verklaring. “Wij blijven Grundig zien als een gewaardeerde zakenpartner en zullen onze samenwerking op technisch gebied en als leverancier blijven voortzetten.”

Grundig maakte vandaag ook bekend dat het aandelenpakket van Philips, dat deze zomer door het elektronica-concern was verkocht aan de Londense investeringsbank Botts & Company, in handen is gekomen van een groep Beierse investeerders. Het aandelenpakket betreft een belang van 43 procent in Grundig. Philips heeft zelf vijf procent van de aandelen gehouden. Botts heeft met Philips afgesproken dat de investeringsbank straks ook het pakket van 52 procent zal overnemen dat Philips in 2004 voor 411 miljoen Duitse mark van de erfgenamen van oprichter Max Grundig moet kopen. Tot die tijd moet Philips jaarlijks 34 miljoen mark dividend betalen aan deze groep erfgenamen.