Non-fictie; pas verschenen

C.W. Rietdijk: Wetenschap als bevrijding. Socratisch gesprek me een gedreven maatschappij- en cultuurcriticus. Kok Agora, 255 blz. ƒ 39,90

Op klassieke leest geschoeide dialoog met de fysicus/filosoof Wim Rietdijk. Het resulaat is een polemiek met onze gemakzuchtige en vlot relativerende cultuur. Alles is tegenwoordig 'poly-interpretabel', zelfs begrippen als 'goed' en 'kwaad'. De mens is immers 'onvolmaakt'. Het heeft geleid tot een 'holle' democratie die is volgebouwd met vluchtheuvels. Want als de finale de consequenties van dit relativisme aan de orde komen - bijvoorbeeld dat Auschwitz 'slechts een kwestie van opvatting' is, maken de hedendaagse intellectuelen zich uit de voeten.