Nettowinst KPN stijgt met 9 procent

ROTTERDAM, 29 AUG. De nettowinst van KPN is in het eerste halfjaar gestegen naar 1,315 miljard gulden. Dat is 8,8 procent meer dan vorig jaar in dezelfde periode. De toename is vooral te danken aan de groei bij PTT Post en PTT Telecom. Ook de vorig jaar overgenomen bedrijven TNT en GDEW (pakjesvervoerders) dragen al bij aan de winst.

De omzet van KPN in de eerste zes maanden is met 4,5 miljard gestegen tot 14,841 miljard gulden. Daarvan is 4 miljard afkomstig van de acquisitie van het Australische TNT en GDEW. Een negatief effect op de omzet hadden de lagere tarieven bij PTT Telecom. Het bedrijfsresultaat steeg met 10,4 procent naar 2,414 miljard gulden. Verreweg het grootste deel daarvan is te danken aan de groei van het resultaat bij PTT Post.

De winstgroei werd gedrukt door hogere financieringslasten en een hogere belastingdruk. Positief was dat de deelnemingen van PTT Telecom (vooral Unisource) winst opleverden. Het resultaat steeg met 84 miljoen gulden naar plus 27 miljoen. De winst per aandeel over de eerste zes maanden was 2,81 gulden, een toename van 7,7 procent. De raad van bestuur handhaaft de verwachting voor het gehele jaar dat de omzet substantieel zal groeien en dat ook de nettowinst een duidelijke groei zal laten zien. KPN wordt in 1998 gesplitst in twee zelfstandige ondernemingen: aan de ene kant telecom en aan de andere kant logistiek en distributie.