Moeder eist snel toewijzing gezinsvoogd

ROTTERDAM, 29 AUG. De moeder van een vijftienjarige jongen eist in kort geding dat de stichting Jeugdhulpverlening Midden-Nederland haar wachtlijst opheft en haar zoon onmiddellijk een gezinsvoogd toewijst.

De voogdij-instellingen stelden in juli wachtlijsten in, omdat zij menen door geldgebrek niet meer verantwoord te kunnen werken. Zij eisen meer geld van staatssecretaris Schmitz (Justitie). Landelijk staan ruim driehonderd kinderen op de wachtlijst. Het gaat om kinderen uit probleemgezinnen, die door de kinderrechter 'onder toezicht' zijn gesteld.

De moeder die het kort geding aanspant, M. Timmermans, vindt de wachtlijst een te zwaar middel om de politiek onder druk te zetten. “Niet alleen ik, ook andere moeders en vaders zitten met de handen in het haar. Ik kan me voorstellen dat er meer geld moet komen, maar ik vind dat ze dat op een andere manier moeten eisen.”

Timmermans' vijftienjarige zoon verblijft in de gesloten jeugdinrichting de Kolkemate in Zutphen. Hij kwam daar terecht nadat zijn moeder in maart dit jaar opname in een gesloten jeugdinrichting had geëist. Haar zoon gleed volgens haar steeds verder af zonder dat zijn Alkmaarse gezinsvoogd er iets aan deed.

Later gaf de rechtbank toestemming voor overplaatsing van de jongen naar de stichting Jeugdhulpverlening Midden-Nederland in Amersfoort, meer in de buurt van de woonplaats van de moeder. Volgens directeur Jeugdbescherming C. van den Hoorn behandelt de stichting al zestig kinderen méér dan het budget over 1997 toelaat. Acht kinderen zijn daarom nu op de wachtlijst geplaatst. Zij zullen ten minste drie maanden moeten wachten op hulp.

Volgens advocaat M. de Witte van de vrouw overtreedt de gezinsvoogdij de wet met de instelling van de wachtlijsten. “In de wet staat dat het geven van hulp verplicht is.” Ook meent hij dat een directe relatie tussen de wachtlijsten en het geldgebrek bij de instellingen ontbreekt. “Niemand kan mij vertellen wat ze precies met dat geld gaan doen.”

Van den Hoorn stelt dat de wachtlijst onmiddellijk zal worden opgeheven als er extra geld beschikbaar komt. “Dan zullen we die kinderen toewijzen aan een voogd. Die raken dan direct overbelast - het zij zo. Maar er bestaat dan ten minste uitzicht op extra personeel.” Het vinden daarvan zal volgens Van Hoorn overigens “nog wel lastig” zijn, omdat gezinsvoogden behalve over een goede opleiding ook moeten beschikken over “levenservaring”.

Van den Hoorn is “op zich niet tegen” het kort geding van Timmermans tegen zijn stichting. “Niet als via dit middel de absurditeit van de noodzaak van een wachtlijst wordt aangetoond.” Hij kan zich de bezwaren van Timmermans tegen de stichting wel voorstellen. “Een wachtlijst is een uiterst onsympathiek middel. Maar al het andere hadden we al lang geprobeerd.”

    • Joke Mat