Meer winst en omzet Nederlandse chemie

De winst van de Nederlandse chemische industrie was in de eerste helft van dit jaar met ruim 3 miljard gulden 12 procent hoger dan in dezelfde periode van 1996.

De omzet steeg met 9 procent tot 27,1 miljard gulden. Dat meldt de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI).

Met een groei van 15 procent investeert de chemische industrie dit jaar ongeveer 3,3 miljard gulden. Tot een meetbare groei in de directe werkgelegenheid heeft dat nog niet geleid. Wel lijkt volgens de VNCI een einde gekomen aan de snelle vermindering van arbeidsplaatsen in de afgelopen jaren. Dat de daling zich nog licht voortzet komt vooral doordat bedrijven niet-kernactiviteiten afstoten.