Kamerlid Houda in opspraak door neveninkomsten

DEN HAAG, 29 AUG. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer laat een onafhankelijke deskundige onderzoeken of fractielid M. Houda neveninkomsten heeft verzwegen. De leiding van de fractie besloot hiertoe nadat de tv-rubriek Nova gisteren berichtte dat Houda sinds zijn aantreden als Kamerlid eigenaar en directeur is gebleven van een importbedrijf van dameskleding.

Volgens Nova heeft Houda inkomen genoten via de winst uit zijn onderneming. Een Tweede-Kamerlid moet neveninkomsten opgeven, waarna deze worden gekort op zijn inkomen als parlementariër, de zogeheten schadeloosstelling.

Houda zegt in een gisteren uitgegeven verklaring dat hij bij zijn aantreden de feitelijke leiding en werkzaamheden in zijn onderneming heeft afgestoten. “Dit heb ik naar eer en geweten gedaan.” Ook ontkent hij inkomsten uit het bedrijf te hebben ontvangen. Wel erkent hij dat hij “in incidentele gevallen beperkte diensten en of ondersteuning” heeft gegeven.

Houda kwam op 30 augustus 1994 in de Tweede Kamer. Volgens informatie van Nova werd zijn echtgenote enkele maanden later directeur van de speciaal opgerichte bv Houda Textiel. De tv-rubriek beweert dat Houda nog steeds de leiding heeft van de bv Houda Textiel. Hij zou dit jaar als directeur de jaarrekening van het bedrijf over 1995 hebben getekend en zou ook 399 van de 400 aandelen bezitten.

Volgens het onderzoek van de tv-rubriek maakte Houda Textiel in 1995 een nettowinst van ongeveer een half miljoen gulden; over 1996 zou de winst 1,7 miljoen bedragen. Na overleg met Houda besloot de PvdA-fractie gisteren een onafhankelijke deskundige in te schakelen die moet oordelen of Houda correct heeft gehandeld.

Houda stelt zich “vooralsnog” op het standpunt dat hij geen neveninkomsten heeft verzwegen; mocht de onderzoeker anders oordelen, dan zal hij de aftrek op zijn schadeloosstelling “met terugwerkende kracht herstellen”, zegt hij in zijn verklaring.

De leiding van de PvdA-fractie laat haar oordeel afhangen van het onderzoek van de “onafhankelijke derde”.