Hervormer Russisch leger ontslagen

MOSKOU, 29 AUG. Geheel onverwacht heeft president Jeltsin gisteren per decreet de belangrijkste architect van de aanstaande hervormingen van de Russische strijdkrachten ontslagen. De 48-jarige Joeri Batoerin verliest zijn zetel in de invloedrijke Defensieraad, maar blijft wel raadgever van de president.

Batoerin is de opsteller van een ingrijpend plan om het onbetaalbare en sterk in verval geraakte leger te hervormen. Hoewel zijn voorstellen veel verzet oproepen onder legerofficieren, heeft Jeltsin deze zomer een groot deel van diens aanbevelingen tot wet gemaakt. Hele divisies worden daardoor samengevoegd of afgeschaft, en bijvoorbeeld negenhonderd generaals zullen voor 1999 hun ontslag krijgen.

Niet bekend