Geestig getekende musical

Howie's grote Woordavontuur, leeftijd 6-9 jaar, Halloween, inclusief btw, ƒ 79,95

In de balzaal hebben zich zo'n vijftien dieren verzameld. Onder leiding van Howie, die op een podium heeft plaats genomen, heffen ze het refrein van een meezinger aan. Dan maakt Howie plaats, opdat een van de andere dieren het volgende couplet kan aanheffen. Maar in welke volgorde, wie begint? Alle dieren willen wel, ze steken letterlijk hun nek uit en roepen door elkaar “Neem mij” of “Ik wil het doen”.

Een muisklik op een van de dieren en hij springt op het podium om zijn lied te vertolken. Maar middenin zijn voorstelling houdt hij ineens op en het laatste woord dat hij zong, 'bloemenwals', verschijnt op een spandoek. Het doek ernaast vertoont drie andere woorden; het enige rijmende woord, 'flessenhals', moet worden aangeklikt alvorens het lied wordt voltooid. Zo verschuilt zich achter elk van de vijftien dieren niet alleen een aardig liedje, waarbij de volgorde van de optredenden met de muis kan worden bepaald, maar ook een rijmraadseltje.

Dit is een scène uit 'Howie's grote woordavontuur', een voorbeeld van de nieuwe generatie educatieve cd-roms. Kenmerk van deze producten is de continuïteit die in de verhaallijn ligt besloten. Waar voorheen schetsmatig een 'omgeving' werd geschapen waarin houterig geanimeerde personages figureerden die opdrachten verstrekten, worden nu complete tekenfilms gemaakt waarbij het kind zelf de ontwikkelingen kan sturen - en er bij Howie zelfs punten en een diploma mee kan verdienen. De statische schijven van weleer leverden een dynamische telg op: Howie is te vergelijken met een getekende musical, die de deelnemer in elk van de vijf scènes interactief een bepaald aspect van woorden of het alfabet bijbrengt. De episodes worden ingeleid, aan elkaar gesmeed en uitgeluid door deels stuurbare tekenfilmpjes waarin ook weer een kennisspelletje is opgenomen.

Het kind wordt 'deelnemer' doordat het aan het begin een eigen naam kan kiezen; hiermee wordt het gedurende het hele avontuur aangesproken. De structuur is die van een boom, waarbinnen hoofdbewoner Howie en zijn metgezel Stinkie per robotvoertuig navigeren lang de 'haltes', die elk een woordspel bevatten: naast de balzaal zijn dat 'Het stinkkanon', 'De wasmachine', 'De zolder', 'De griezelkamer' en 'Ram de rat'. Met het stinkkanon moeten bijvoorbeeld door middel van muis en pijltjesknoppen bepaalde rijmwoorden uit de lucht worden 'geschoten', bij de wasmachine is het het woord dat in een bepaald rijtje niet thuishoort dat moet worden aangeklikt - op straffe van een langzaam in de wastobbe zakkend stinkdier.

Op de oplossing van elk van de spelletjes staat een beloning: wie De griezelkamer tot een goed eind brengt krijgt een compleet griezelverhaal van het sprekende schilderij te horen. Het einde van Howie's Woordavontuur is ronduit spectaculair; een plechtige diploma-uitreiking bij de klanken van Land of Hope and Glory, inclusief gouden beker, waarna een in rock 'n' roll-tempo getoonzet lofliedje klinkt: “Slim, super slim/ Je weet het allemaal/ Het laatste wat we zeggen is/ Jij bent geniaal.”

De bonte avonturen van Howie doen, juist door de virtuositeit ervan, enigszins contraproductief aan. De verhaallijn en de verrassende en vaak geestige wendingen slokken zoveel ruimte en aandacht op, dat je je kan afvragen of het zijn doel - leren lezen en spellen - niet voorbij schiet. De makers van deze van oorsprong Amerikaanse cd-rom gaan voor het bijbrengen van basale woord- en letterkennis wel heel diep door de knieën. Wie op deze wijze, ondergedompeld in de wereld van de comic strip, het lezen is bijgebracht, zal een eenvoudig boek als een saaie bedoening ondergaan.

    • Tom Rooduijn