Fictie; pas verschenen

Alain Finkelkraut: De verloren beschaving. Vertaald door Frans de Haan. Contact, 159 blz. ƒ 32,90

Essay van de Franse filosoof Finkelkraut over Verlichting en Romantiek, de twee verworvenheden van de Europese beschaving die in de twintigste eeuw zijn uitgemond in barbarij. Oog in oog met deze ramp is de politiek zich meer en meer gaan terugtrekken. Humanitaire organisaties verzachten het leed dat achterblijft en aldus het schuldgevoel van hen die geen slachtoffer zijn. 'Een nieuwe vorm van hoogmoed, van ideologisch gemotiveerde dronkenschap. Zoveel hebben we blijkbaar niet geleerd', aldus Paul Scheffer (Boeken, 18 oktober 1996).