Brienenoordbrug

'Brienenoordbrug gebouwd naar oude norm' (NRC Handelsblad, 22 augustus). Bij de aanbesteding van de tweede Brienenoordbrug werd na bemoeienis van de minister, mevrouw Kroes, het werk niet gegund aan de laagste inschrijver maar aan de aannemerscombinatie die een variant met een heel korte bouwtijd aanbood. Het klonk zo sympathiek: “Voor een beetje extra geld wordt het fileprobleem een jaar eerder opgelost.”

In de praktijk was dat onzin omdat de aansluitende wegen niet zo snel op tijd gereed konden zijn. De filerijders op de oude brug hebben een jaar geërgerd kunnen kijken naar de ongebruikte nieuwe brug. De minister was hiervoor ambtelijk wel gewaarschuwd. Politiek zal zij deze waarschuwingen wel niet hebben kunnen gebruiken. Dat neemt niet weg dat de korte bouwtijd een technisch knap hoogstandje was. Met als gevolg dat het werk onder grote tijdsdruk tot stand kwam.

Haast bij de uitvoering van een bouwwerk gaat altijd ten koste van het kwaliteitsniveau. Het is goed mogelijk dat de tijdsdruk heeft geleid tot problemen bij de verlangde zorgvuldigheid voor het lassen van de staalconstructies. De verleiding is groot om het niet zo nauw te nemen met maatregelen zoals: voorverwarmen en naslijpen van de lassen. Maatregelen die er op gericht zijn de vermoeiingssterkte van de constructie te verbeteren. Die kosten nauwelijks geld maar wel veel kostbare tijd. Wat schizofrenie is voor de psychiatrie is 'vermoeiing' bij staalconstructies wanneer de oorzaak van schade lastig is te achterhalen. Er is over dit verschijnsel zoveel en verschillende literatuur dat je in een bepaald geval altijd voldoende vindt om die diagnose veilig te kunnen stellen en te onderbouwen.

    • Prof.Ir. W.R. de Sitter