Beschuldiging Rijkswacht; Klacht tegen België wegens boetes vervoer

ROTTERDAM, 29 AUG. Stichting Tobias bereidt een rechtszaak tegen de Belgische staat voor omdat Nederlandse vrachtvervoerders op grond van onrechtmatige wetgeving boetes zijn opgelegd. Dat zegt advocaat H. Vallenduuk, oprichter van stichting Tobias.

De stichting, waarin brancheorganisaties Transport en Logistiek Nederland en Koninklijk Vervoer Nederland zijn vertegenwoordigd, heeft tot nog toe van zo'n honderd vervoerders claims over onterecht betaalde boetes verzameld die tezamen een bedrag van een half miljoen gulden van België terug willen.

De stichting vindt dat België de opgelegde boetes moet terugbetalen omdat het Europese Hof op 23 januari in het Pastoors-arrest heeft bepaald dat de Belgische boeteregeling voor buitenlanders “buitensporig” is. Om bij de rechter in beroep te gaan tegen een boete, moesten buitenlandse truckers bovenop het standaardbedrag van tienduizend frank voor een overtreding een waarborgsom voor de proceskosten van vijfduizend frank betalen. Dit bedrag werd per overtreding in rekening gebracht, hetgeen volgens het Europese Hof niet verdedigbaar is. Stichting Tobias verzamelt de boetes tot vijf jaar terug en is “verbaasd” dat België zijn boeteregeling niet onmiddelijk heeft aangepast.

Woordvoerder E. Cleemput van de Belgische Rijkswacht zegt dat België het waarborgbedrag voor vrachtvervoerders per 1 augustus heeft afgeschaft, nadat het college van procureurs-generaal de Rijkswacht daartoe een aanwijzing gaf.

De Nederlandse vervoerders beschuldigen de Rijkswacht ervan Nederlandse truckers voor futiliteiten op de bon te slingeren en steekpenningen aan te nemen van bergingsbedrijven. Afhankelijk van de provincie krijgen buitenlanders in België één of twee uur de tijd om een boete in Belgisch geld te voldoen. “Met de criminaliteit langs de weg hebben chauffeurs niet 500 of 1.000 gulden op zak om een boete te betalen. Laat staan in Belgische franken”, zegt hoofd juridische zaken D. Adela van vervoerdersorganisatie EVO.

De EVO stelt een zwartboek samen dat binnenkort aan minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat wordt aangeboden. In 1997 zijn tot nog toe dertig tot veertig klachten binnengekomen over aanhoudingen in België “die nergens op sloegen”. Dat zijn “aanmerkelijk meer klachten dan in voorafgaande jaren”. Chauffeurs worden op de bon geslingerd omdat hun nummerplaat vuil is, het hekje waarmee ze in de auto stappen trilt of omdat ze hun voornaam niet volledig hebben ingevuld op de tachograaf.

Zowel Vallenduuk als Adela denkt dat rijkswachters steekpenningen aannemen van bergers. “In Europa is er een enorme concurrentiestrijd op de wegen tussen de bergers om er als eerste bij te zijn”, zegt Vallenduuk. “Een trucker moet als zijn wagen wordt weggesleept een papier ondertekenen waarbij de politie wordt gevrijwaard van aansprakelijkheid. Daarmee tekent hij in feite een blanco cheque voor de berger.”

Een expert in de verzekeringswereld die anoniem wil blijven, bevestigt dat soms exorbitante bedragen van tienduizenden guldens worden gerekend voor het verslepen van vrachtauto's. Het recordbedrag dat hij heeft gezien betrof één ton. Verzekeraar Nationale Nederlanden zegt weinig te merken van exorbitante bedragen. “Niet meer dan in een andere branche en voorzover wij het kunnen overzien gaat het hooguit om enkele incidenten.”

Woordvoerder E. Cleemput van de Belgische Rijkswacht bestrijdt dat de Belgische politie het op Nederlanders heeft gemunt. “Door een aantal zware ongelukken met vrachtauto's waarbij veel doden vielen te betreuren is het vrachtverkeer sinds 1 januari 1996 een speerpunt in ons beleid. We controleren vaker en intensiever. In België is daar veel ruchtbaarheid aan gegeven, waardoor de Belgische vrachtwagenchauffeurs waren voorbereid. Ik kan het me voorstellen dat dit voor Nederlandse truckers onverwacht is gekomen.”

Cleemput noemt de beschuldiging dat Rijkswachters steekpenningen aannemen laster. “Indien tijd en plaats worden genoemd, zullen we een aangifte uiterst serieus nemen en onderzoeken.” Volgens Vallenduuk zijn de vervoerders bang om aangifte te doen. “De truckers rijden iedere dag door België, bovendien is het is moeilijk hard te maken.” Cleemput is het daar niet mee eens. “Een rijkswachter die steekpenningen aanneemt hoort niet in het korps. We zijn heus niet uit op wraak op Nederlandse truckers.”