Berlijnse Muur

Het is onjuist dat West-Berlijnse politiemensen geen pogingen hebben ondernomen om de op 17 augustus 1962 door DDR-Vopo's nergeschoten Peter Fechter te helpen. Het slachtoffer lag vlakbij de Muur, maar op Oost-Berlijns grondgebied waardoor de West-Berlijners onmiddellijk beschoten waren indien zij hem op die plaats hulp hadden gegeven.

Van West-Berlijnse zijde klom de politie wel op de Muur en wierp een eerstehulppakket toe, Fechter was echter al te zwak om daar iets mee te doen. Ondanks hulpgeroep stak de DDR-Volkspolizei geen hand uit om de stervende vluchteling te helpen. Het ligt dus iets genuancerder dan in het artikel 'Krenz treurde om de doden bij de Muur' (25 augustus), beschreven wordt.

    • Eric-Jan Spoel