Varkenspest remt economische groei

DEN HAAG, 28 AUG. De economische groei is in het tweede kwartaal van dit jaar fors geremd door de varkenspest, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Doordat de productie van de varkenshouderij in de maanden april, mei en juni aanzienlijk lager was komt de economische groei uit op 2,8 procent ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar.

Zonder varkenspest zou de economische groei ten minste 0,6 procent hoger zijn geweest. Het totale effect van de varkenspest op de economische groei is nog iets groter omdat ook andere bedrijven schade ondervinden.

Het CBS schat de kosten van de varkenspest voor het tweede kwartaal op ruim één miljard gulden. De Europese Unie en het bedrijfsleven betalen mee aan het ruimen van besmette bedrijven en het vernietigen van biggen. Minister Van Aartsen (Landbouw) heeft in de begrotingsbesprekingen van het kabinet evenwel aangegeven in problemen te zijn gekomen met zijn eigen begroting.

Tegenover het negatieve effect van de varkenspest op de economische groei, staat het versluierende positieve 'kalendereffect'. Dit effect duidt op het feit dat in het tweede kwartaal van 1997 één werkdag meer zat dan hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Door die ene werkdag valt de groei van het bruto binnenlands product 0,3 procent hoger uit. Wordt geen rekening gehouden met varkenspest of kalendereffect, dan komt de onderliggende groei van de Nederlandse economie volgens het CBS uit op ruim 3 procent.