Van Mierlo (2)

Natuurlijk heeft minister van Van Mierlo de meest geëigende oplossing gevonden voor de perikelen rondom Bouterse.

Maar het ware toch te wensen geweest dat niet de vraag opgeworpen kon worden of wellicht andere dan puur diplomatie overwegingen een rol hebben gespeeld in het laten ontglippen van Bouterse. De drugswereld is behalve van een aantal andere oneffenheden ook zeker de plaats waar smeergelden rijkelijk vloeien. Ik zou weleens precies willen weten hoe Zijne Excellentie Bouterse heeft laten smeren?

    • Ronald Pino