Subsidie verdubbeld voor minimumloners

DEN HAAG, 28 AUG. Het wordt goedkoper personeel tegen het wettelijk minimumloon in dienst te nemen. De subsidie die werkgevers daarvoor krijgen, wordt verdubbeld. Ook krijgen particulieren meer subsidie als zij 'witte werksters' aannemen.

Dit heeft het kabinet gisteren besloten tijdens de afrondende besprekingen over de begroting voor volgend jaar. De voorstellen worden op Prinsjesdag gepubliceerd.

Doordat de inkomsten van het rijk - onder meer als gevolg van de relatief gunstige economische groei - meevallen, is er ruimte om het financieringstekort extra te verlagen. Minister Zalm (Financiën) verwacht dat het tekort volgend jaar uitkomt op 1,7 procent.

Eerder werd al bekend dat de lasten voor burgers volgend jaar met 2,6 miljard gulden zullen dalen, voor het bedrijfsleven dalen die met 1,7 miljard gulden. De lastenverlichting heeft tot gevolg dat de koopkracht voor de sociale minima stijgt met meer dan één procent. Alleenstaande bejaarden met AOW en geen of een klein aanvullend pensioen zien hun koopkracht met vier procent toenemen; voor gehuwde bejaarden stijgt de koopkracht met 2,5 procent. Werknemers die het minimumloon verdienen, hebben volgend jaar twee procent meer te besteden. Na afloop van de besprekingen sprak minister Melkert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gisteren van “een trendbreuk in het koopkrachtbeleid”.

De belastingaftrek voor bedrijven die iemand tegen maximaal 115 procent van het minimumloon in dienst nemen, wordt verhoogd van 2.000 tot 3.700 gulden. Wanneer werkgevers een langdurig werkloze in dienst nemen kan het voordeel oplopen tot ruim 8.000 gulden. Tot dusver gold voor deze categorie een maximum van 6.000 gulden.

Pagina 2: Klusjes in huishouden goedkoper

Om de groei van de werkgelegenheid te stimuleren - en het zwart werken te ontmoedigen - wil het kabinet via subsidies huishoudelijke diensten zoals schoonmaken en kinderoppas goedkoper maken. Er komt een subsidie voor bedrijven die werksters en klusjesmannen verhuren aan particulieren. De maatregel, die de bewindslieden van Sociale Zaken nog verder moeten uitwerken, zal vooral worden toegespitst op langdurig werklozen.

Het arbeidskostenforfait, de vaste belastingaftrek voor werkenden, gaat omhoog. Die verhoging krijgt zodanig vorm dat laagbetaalden meer profiteren dan mensen met een hoger inkomen. Het kabinet wil het op deze manier aantrekkelijker maken voor uitkeringsgerechtigden om een laagbetaald baantje te aanvaarden.

Het kabinet heeft ook besloten dat attractieparken met ingang van volgend jaar niet langer onder het hoge BTW-tarief van 17,5 procent, maar onder het lage tarief van 6 procent.

Het kabinet komt met dit besluit tegemoet aan een lang gekoesterde wens van de Club van Elf, de organisatie van pretparken zoals De Efteling en Duinrell. Pretparken in Duitsland, België en Frankrijk vallen al onder een laag BTW-tarief en de Nederlandse parken spraken daarom van oneerlijke concurrentie.